Jak se dá změnit datum splatnosti úvěru?

Rychlá pomoc

Kontaktujte svého bankovního poradce

Splatnost úvěru lze zkrátit i prodloužit.

Kde zjistíte datum splatnosti?

Vždy vám ho sdělí bankovní poradci nebo ho najdete v internetovém bankovnictví MojeBanka: Úvěry → Přehled úvěrů → Detail

Jakou formou lze splatnost změnit?

Vždy pomocí dodatku ke Smlouvě o úvěru. Maximální splatnost hypotéky (od data podpisu úvěrové smlouvy) však nesmí přesáhnout 30 let.


Aktualizováno: 13. 04. 2018